Joséphine Häckner Posse

Leg psykoterapeut, beteendevetare
Språk: svenska, engelska

073-360 80 25

josephine@psykoterapipaostermalm.se
Hemsida livkarriar.se

Jag arbetar med:

Samtalsterapi
Trauma
Par- och familjeterapi
Företag och Organisation


 

Jag är leg. psykoterapeut och beteendevetare och erbjuder samtalsterapi för individer och par. Jag arbetar också med karriärutveckling och arbetsrelaterad stress. Parallellt med arbetet som privatpraktiserande terapeut har jag uppdrag från företagshälsovård och försäkringsbolag. Jag har tidigare erfarenhet från arbete inom primärvård och har även arbetat med karriärutveckling och coaching inom högskola.

I terapi möter jag en mängd olika livsproblem och symtom. Det rör sig ofta om ångest, oro, stress, livskriser, förluster, sorg, relations- eller arbetslivsproblem. I samtalet samarbetar vi för att söka svar och förståelse för det du upplever. Det kan ofta handla om att ringa in tidigare erfarenheter och upplevelser och hur de påverkar ditt mående och känslo- tanke- och beteendemönster. Samtalen kan också vara inriktade på att här och nu hitta konkreta sätt att hantera eller förändra en situation.

Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt perspektiv, men har vidareutbildning i KBT vilket ofta integreras i behandlingen. Jag har också utbildning i traumafokuserade behandlingsmetoder som klinisk hypnos och EMDR och arbetar med detta vid önskemål. 

Välkommen att kontakta mig för ett första samtal. Du kan också läsa mer om mitt arbetssätt på min hemsida. www.livkarriar.se