Företag & organisation

Det kan finnas behov att reflektera och utveckla den egna professionella rollen. Frågor kring den egna rollen, relationer till kollegor/medarbetare/chefer, självbild, värderingar, framtidsplanering, stresshantering eller problemlösning kan behöva klargöras med någon. Nya färdigheter kan behöva tränas in. Vi arbetar med de aktuella frågorna och ger dig/din grupp verktyg att hantera vardagen i arbetet.
Exempel på tjänster inom detta område är chefs- och ledarhandledning, coachning, utveckling av team/grupper, utbildning, stöd vid kriser och konflikthantering samt ledning av stresshanteringsgrupper.

Kontakta

Elsi BrandströmMaria Frisk, Torbjörn Henriksson, Joséphine Häckner Posse eller Börje Lech