Torbjörn Henriksson

Leg Psykolog
 
070-735 83 60
torbjorn@psykoterapipaostermalm.se
Mottagning: Linnegatan 44-46 Stockholm,
Bergstigen 11, Stocksund, Danderyd
Hemsida arbus.se

Jag arbetar med:

Samtalsterapi
Trauma

Par- och familjeterapi
Företag och organisation

Jag arbetar huvudsakligen med individuella samtalskontakter alltifrån renodlad psykoterapi till coaching samt med parterapi, krishantering och konflikthantering.

Jag har även lång erfarenhet av att med framgång arbeta med utbrändhet.

Jag arbetar både med privatpersoner och företag.
Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom näringsliv och organisation och i den typen av uppdrag arbetar jag framför allt med individuella samtal som psykoterapi, samtalsstöd och coaching samt konflikthantering och krisbearbetning för grupper och individer.

Psykologexamen vid Stockholms universitet 1995. 1995-98 verksam inom landstinget på Sollentuna öppenpsykiatriska mottagning. Egen verksamhet med inriktning som ovan från 1999 och framåt.