Ingbritt Wängborg

Leg psykoterapeut, leg barnmorska, aukt spec i klinisk sexologi

073-641 07 33
ingbritt@psykoterapipaostermalm.se

Jag arbetar med:

Samtalsterapi
Trauma

Par- och familjeterapi 
Sexologi

Jag jobbar med vuxna i livets alla skeden, människor drabbats av kris, sorg och förlust. Unga personer med livet framför sig som söker sin väg i en orolig livssituation, identitets- och relationsstörning, självsmordsnära problematik, ångest och depression.

Andra områden som jag behandlar är kroniska smärttillstånd, särskilt i vulva och bäckenregionen inkl vulvodyni/vaginism, krisbehandling efter kirurgiska ingrepp, framförallt gynekologiska ingrepp, kris i samband med graviditet och barnafödande, förlossningsrädsla, postpartumdepression. Sexuella problem hos kvinnor och män t ex bristande lust, upphetsningsstörning, orgasmstörning, svårigheter att genomföra samlag, problem och svårigheter efter sexuella övergrepp, sexuellt missbruk.

Min terapeutiska inriktning är psykodynamisk terapi med kognitiva inslag, korttidsterapi, EMDR, sexologisk behandling och TFP (transference-focused psychotherapy enligt Kernberg).

Samtalen vid sexologisk behandling vilar på psykodynamisk grund. Målet är ökad förståelse för det psykiska fungerandet, insikt om mer omedvetna lager i personligheten, att förstå mer hur kropp och själ samverkar. Genom att få kontakt med olika känslor, skapa tydligare kommunikation med en eventuell partner får du möjlighet att handskas bättre med inre och yttre konflikter, ger också bättre förutsättningar för att fungera intimt med en partner. Intryck från övningarna, vilka utförs hemma mellan sessionerna, bearbetas i samtalen. Det kommer att öka din förståelse för dig själv och hur kropp och själ samverkar, kroppens reaktioner och symtom samt ökad förståelse för parrelation och det sexuella samspelet.

Du/ni kan söka hjälp enskilt eller som par. Behandlingen innehåller samtal, sensualitetsövningar, övning i kroppskännedom och kommunikation. Du kan också få en remiss till läkare för medicinsk undersökning. Jag erbjuder även handledning i sexologi till yrkesverksamma inom vårdyrken.