Börje Lech

Legitimerad Psykolog & Psykoterapeut, 
Psykoterapihandledare och lärare i psykoterapi, ackrediterad IPT handledare samt Filosofie Doktor i psykologi

076-883 24 32
borje@psykoterapipaostermalm.se
Hemsida psykologsamtal.eu

 

Jag arbetar med:

Samtalsterapi
Trauma
Par- och familjeterapi
Företag & organisation

Jag är Legitimerad Psykolog, Psykoterapeut, Psykoterapihandledare och lärare i psykoterapi, ackrediterad IPT-handledare samt Filosofie Doktor i psykologi.

Jag har arbetat som psykolog sedan 1994 och tog min psykoterapeutexamen 2003. 2012 disputerade jag i klinisk psykologi och i maj 2014 blev jag klar med min utbildning som handledare och lärare i psykoterapi. 

Jag arbetar som psykolog och psykoterapeut med problem av olika typ och svårighetsgrad, bland annat relationella problem, ångest, depression och ätstörningar. Dessutom föreläser och handleder jag, bland annat på Linköpings Universitet och Karolinska Institutet.

Jag erbjuder samtalsterapi, utbildningsterapi, krisbearbetning, handledning, konsultation, utbildning och rådgivning.

Behandling
Jag använder mig av en rad psykoterapeutiska metoder, bland annat relationell psykoterapi, känslomässigt fokuserad psykoterapi, psykodynamisk terapi och interpersonell psykoterapi (IPT). Min tanke är att det inte finns en metod som passar alla men kanske någon som passar dig.

Handledning & Utbildning
Jag erbjuder metodhandledning och utbildning i psykodynamisk, interpersonell och relationell psykoterapi. Jag erbjuder också handledning av verksamhet,  process och konflikthantering. Jag föreläser och utbildar i bland annat relationell och interpersonell psykoterapi, känslor och affektmedvetenhet som också är det område jag disputerat på.