Renée Grundström 

Leg psykoterapeut, Handledare, Fil. mag, beteendevetenskap
Språk: svenska, engelska

070-656 69 94 
 renee@psykoterapipaostermalm.se
Hemsida grundstrom.net

Jag arbetar med:

Samtalsterapi
Par- och familjeterapi

Jag är legitimerad psykoterapeut från Linköpings Universitet med relationell inriktning, där jag även gick min handledarutbildning.

Under min yrkeskarriär har jag arbetat inom psykiatri, på ungdomsmottagning, psykoterapimottagning, primärvård samt inom barn och ungdomspsykiatri.

Delar av min arbetstid handleder jag både grupper och individuellt, inom organisationer i ren grupputveckling samt klienthandledning för behandlare av olika slag men också mer metodinriktad handledning i psykoterapi.

Jag arbetar med individuell psykoterapi, parterapi och handledning.

Handleder i: Psykoterapi / samtalsbehandling / behandlingspersonal. I grupp och enskilt