Par- och familjeterapi

I parterapi ges möjligheten att få syn på mönster som låst samvaron och upptäcka nya förhållningssätt för att utveckla relationen. Vi arbetar utifrån psykodynamisk, systemisk och/eller relationell grund. Några arbetar även med tillämpning av affektfokuserad terapi för par och familj.

Kontakta

Kate Bradshow Tauvon, Elsi BrandströmMaria Frisk, Inga Grötting, Torbjörn Henriksson, Eva-Maria Larsson, Margareta Nord Grimnell, Börje Lech eller Ingbritt Wängborg.