Eva-Maria Larsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut
Språk: svenska, engelska

070-722 63 71
eva-maria@psykoterapipaostermalm.se
Hemsida psykoterapeuta.se

Jag arbetar med:

Samtalsterapi
Trauma
Par- och familjeterapi

Jag är legitimerad psykolog sedan år 2000, och legitimerad psykoterapeut sedan 2013, utbildad på Stockholms universitet. Jag har tidigare arbetat många år inom psykiatrin i södra Stockholm. I nuläget träffar jag många klienter hänvisade från företagshälsovård och försäkringsbolag.

Jag har stor erfarenhet av att möta ungdomar och vuxna med vitt skilda psykiska svårigheter och symtom. Jag utgår ifrån en psykodynamisk och relationell grundsyn, men jag har genom åren tagit intryck av många olika psykoterapeutiska metoder. Jag arbetar integrativt, vilket innebär att jag anpassar mitt förhållningssätt till dig som individ och den livssituation du befinner dig i. Min ambition är att möta dig där du befinner dig, utifrån dina önskemål, förutsättningar och behov. 

Du är välkommen att höra av dig, oavsett vilka svårigheter du kämpar med. För en mer utförlig beskrivning av mina erfarenheter och mitt arbetssätt, besök min hemsida www.psykoterapeuta.se