Trauma

För den som varit med om trauma kan samtalsterapi ha en speciell inriktning. I traumaterapi kan långvarig ångest, flashbacks, påträngande minnen och dissociation behandlas. Vi som arbetar med trauma har olika utbildningar och bakgrund. Några av oss arbetar med EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) som är en vanlig metod vid posttraumatisk stress. Andra arbetar med affektfokuserad inriktning där exponerande inslag ingår. 

Kontakta

Elsi Brandström, Maria Frisk, Torbjörn Henriksson, Joséphine Häckner Posse, Eva-Maria Larsson, Börje Lech,  Margareta Nord Grimnell eller Ingbritt Wängborg.