Elsi Brandström

Beteendevetare, leg psykoterapeut
Certifierad EMDR Europa
Språk: svenska, finska, engelska

070-584 31 36 
elsi@psykoterapipaostermalm.se
Hemsida keycompetence.se

Jag arbetar med:

Samtalsterapi
Trauma
Par- och familjeterapi
Företag och organisation

 

Jag arbetar med både terapisamtal med individer och par, och professionell utveckling av ledare och medarbetare i organisationer. Vanlig problematik hos dem som söker terapi är relationsproblem, olika kriser, stress, trauman, ångest och depression. Professionell utveckling handlar ofta om chefs/ledarhandledning eller olika utbildningsinsatser.

Terapisamtalen är stödjande och/eller behandlande utifrån dina behov. För att stärka dig att själv ta hand om dig själv kan våra samtal ha inslag av färdighetsträning i t ex mindfulness eller konflikthantering/svåra samtal. Efter avslutad behandling är du bättre rustad att handskas med livets utmaningar. Du har bättre självkännedom, du är mer uppmärksam på hur dina tankar, känslor och handlingar påverkar ditt mående, och du vet hur du kan fortsätta på egen hand.

Min behandling har affektfokuserad inriktning, på psykodynamisk grund, med inslag av KBT. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är exempel på en metod jag använder.

I min erfarenhetsbakgrund ingår många år som psykoterapeut, både inom primärvården och som privatpraktiserande. Dessförinnan har jag mångårig erfarenhet av att arbeta som chef, projektledare, utbildare och konsult.

I konsultuppdrag mot företag/organisationer har jag ett brett nätverk av professionella konsulter.