Paul Moore

Fil mag filosofi. Terapeut (steg -1) med psykodynamisk inriktning. Utbildningar i Compassionfokuserad terapi och ACT/FACT. Diplomerad mindfulness instruktör.

073-5666132
paul@psykoterapipaostermalm.se
Hemsida dinterapistockholm.se

Jag arbetar med:

Samtalsterapi
Mindfulness

 

Utgångspunkten i mitt arbete är empatisk närvaro och villkorslös positiv uppskattning av klienten. Jag strävar efter att skapa ett tryggt och kärleksfullt utrymme som underlättar reflektion, bearbetning och integration av svåra och även en gång outhärdliga upplevelser och känslor.

Jag arbetar främst med relationell och känslofokuserad psykodynamisk terapi. Jag jobbar också med Compassionfokuserad terapi, ACT och Mindfulness. Särskilda intresseområden inkluderar relations/anknytningsproblem, självkänsla, ångest, skam/självkritik samt existentiella frågeställningar.