Inga Grötting

Leg psykoterapeut,
existentiell samtalsterapeut

 070-221 01 48
inga@psykoterapipaostermalm.se
Hemsida grottingpsykoterapi.se


Jag arbetar med:

Samtalsterapi
Par- och familjeterapi
Företag och organisation

 

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad vid S:t Lukas och Linnéstadens psykoterapiinstitut i Göteborg. Min inriktning är psykodynamisk. Jag är även en utbildning i existentiell samtalsterapi vid Linköpings universitet.

Jag har under många år varit verksam som psykoterapeut och verksamhetschef vid S:t Lukas i Värmland.

Erfarenhetsmässigt har jag i psykoterapeutiska samtal arbetat med det mesta som livet kan medföra i form av relationsproblematik, sorg, ångest, utanförskap, utmattning och bristande självkänsla.

Jag har erfarenhet av att arbeta med handledning, individuellt eller i grupp.

Ingen tanke eller känsla är för liten för att tas på allvar.